www.mezrozes.lv  
 

Kontakti

   ZS "Mežrozes"

Adrese:

"Mežrozes", Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128


mob. tālr.


29426230; 25441377

e-pasts:

av.mezrozes@inbox.lv

 

direktors

Guntis Granovskis

 

  Mūsu rekvizīti:

ZS "Mežrozes"

Atpūtas vieta "Mežrozes"

Reģ. Nr:

LV 49501007461

 

AS "SEB banka":
SWIFT: UNLALV2X
IBAN: LV35UNLA0004006643957

 

57.3622079 , 25.3859700